CONTRACT DE REZERVARE A SERVICIILOR UNICE DE CALATORIE

Societatea Comerciala CLICK HOLIDAYS SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion C. Bratianu nr. 44, Scara C, Parter, Apart. 1, sector 3, cod postal 030177, tel: 0370 509 089; e-mail: info@clickholidays.ro, website: https://clickholidays.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 39783609, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12069/2018, titulara a Licentei de turism nr. 1927 din 30 mai 2019, pentru Agentia de Turism CLICK HOLIDAYS, reprezentata prin Antigona Eugenia Vechiu, in calitate de Administrator, denumita in continuare AGENTIA DE TURISM sau AGENTIA,

Si Calatorul/Reprezentantul ..............................................., Adresa: ............................................................, CNP: ......................, act de identitate CI: ..............., Telefon: .............................., Email: ......................................,

Au convenit la incheierea prezentului contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Agentia intermediaza pentru Calator solicitarea/rezervarea/achizitionarea de la alti Furnizori/Prestatori a urmatoarelor servicii de calatorie unice (asa cum sunt definite acestea la la art. 3, p. 15 din OG nr. 2/2018 (transport, cazare, rent-a-car, alte servicii de calatorie): ........................................................................................................ (se personalizeaza in functie de oferta)

1.2. Prin activitatea de intermediere desfasurata de CLICK HOLIDAYS se intelege:

a) activitatea de contractare, facturare si de incasare a contravalorii serviciilor de calatorie, in nume propriu, dar pe seama Furnizorului/Prestatorului, in temeiul unui acord/contract incheiat in acest sens de catre Furnizor/Prestator cu AGENTIA;

b) activitatea de contractare in numele si pe seama Calatorului, in situatia in care intre CLICK HOLIDAYS si Furnizorul/Prestatorul solicitat de Calator nu exista nici un acord/contract incheiat, caz in care Calatorul imputerniceste AGENTIA prin cererea de rezervare (in baza unei cereri telefonice sau scrise), sa-i reprezente interesele fata de Furnizor/Prestator, in scopul solicitarii/rezervarii/achizitionarii serviciului unic de calatorie;

1.3. CLICK HOLIDAYS, in calitatea sa de intermediar, raspunde fata de Calator pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie de catre Furnizor/Prestator, doar in situatia in care executarea necorespunzatoare sau neexecutarea acestuia se datoreaza culpei exclusive a AGENTIEI. CLICK HOLIDAYS este exonerata de orice raspundere fata de Calator, pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie (inclusiv ca urmare a insolvabilitatii, insolventei sau falimentului Furnizorului/Prestatorului) din vina exclusiva a Furnizorului/Prestatorului.

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se Incheie, dupa caz, In momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice. Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie, in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:

a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;

b) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii serviciilor de calatorie in baza facturii emise de Agentiie.

2.2. Contractul incetează de drept odata cu finalizarea prestarii efective a serviiciilor de calatorie inscrise in documentele de calatorie.

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Pretul total al contractului este de ......................... inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agentie.

3.2. La incheierea contractului, Agentia solicita plata unui avans din totalul serviciilor achizitionate, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in oferta. In cazul in care rezervarea nu se confirma, iar calatorul nu doreste alte optiuni disponibile, avansul achitat se restituie integral, in 24h de la primirea solicitarii de rambursare. Platile se pot face in EUR / RON. Pentru platile in lei, acestea se calculeaza folosind cursul de schimb valutar al bancii comerciale a Agentiei, precizata in oferta.

3.3. Graficul de plata: In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, termenele scadente si sumele aferente sunt urmatoarele: ........................................................................................................ (se personalizeaza in functie de oferta)

3.4. Contravaloarea serviciilor de calatorie in Romania se poate achita si cu tichete/carduri de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia.

3.5. Modalitati de plata:

a) virament sau depunere in conturile bancare mentionate pe factura emisa de CLICK HOLIDAYS;

b) la sediul agentiilor CLICK HOLIDAYS, plata numerar (RON sau EUR) sau plata cu cardul (RON sau EUR);

c) plata la distanta cu cardul, numai in RON.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

4.1. Agentia acorda asistenta adecvata Calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;

b) acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de Agentie.

4.2. In cazul in care, după inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile de calatorie prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere Calatorului servicii alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.

b) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract privind serviciile de calatorie, Agentia acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate refuza serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul sau reducerea de pret acordata este inadecvata; Partile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile de calatorie” este acela potrivit caruia servicii cu o valoare mai mare decat jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.

4.3. In cazul in care nu pot fi oferite Calatorului servicii alternative corespunzătoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, Agentia Calatorului returneaza contravaloarea serviciilor neprestate.

4.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.5. Agentia nu este raspunzatoare pentru serviciile optionale care nu sunt specificate in prezentul contract si care sunt comercializate la fata locului, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

5.1. In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile serviciilor turistice contractate, cu obligatia de a anunta in scris Agentia, cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare, pe un suport durabil. In acest caz, solutia adoptata de Agentie este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesioneaza contractul si de a incheia un alt contract cu noul calator, care trebuie sa fie semnat si de catre Calatorul cedent. Agentia nu accepta incheierea unui contract de cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde in mod exclusiv de politica companiei aeriane. Calatorul care cedeaza serviciile de calatorie, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. In cazul in care Agentia nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau alta despagubire.

5.2. In cazul în care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul:

a) sa accepte, la acelasi pret, alte servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propuse de Agentie;

b) sa accepte servicii turistice de calitate inferioară, propuse de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze toate sumele achitate în baza prezentului contract, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.

5.3. In cazul in care Calatorul solicita schimbarea hotelului fata de cel contractat initial si achitat, sau structura camerelor (tipul de camera), modificarea datei de plecare, sau modificarea oricarui serviciu rezervat initial, aceasta echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si de incheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare / renuntare la contractul de servicii turistice la sediul Agentiei, In caz contrar, cererea nu este luata in considerare. Agentia va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor.

5.4. Calatorul este obligat să achite la receptia unitătii hoteliere taxa de statiune, precum si orice alte taxe locale, dupa caz, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de catre Agentie.

5.5. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentele de calatorie eliberate de Agentie (vouchere, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care Calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie, card de sanatate activat si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.6. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament pentru destinatii din Romania, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se face incepand cu ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 10,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament. Pentru sejururi in afara Romaniei, cazarea se face, de regula, incepand cu ora 14,00 a zilei de intrare si se incheie la ora 12,00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Aceasta e regula generala, insa pot exista politici diferentiate in functie de hotel, localizare si nu in cele din urma in functie, de destinatia hotelului (business, litoral, munte, case vacanta etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate la receptia hotelului, cad in sarcina exclusiva a Calatorului. Deasemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

5.7. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de disponibilitatile din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, camere alaturate etc.

5.8.Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora in mod corect si responsabil. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui paragraf.

5.9. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a programului vor fi suportate de catre acesta.

5.10. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale.

5.11. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc., al tarilor de destinatie sau tranzitate. Agentia, prin informatiile precontractuale, ofera Calatorilor informatiile generale legate de documentele de calatorie, regimul vizelor, termene aproximative de obtinere a lor, precum si suport in obtinerea lor, acolo unde este posibil.

5.12. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza serviciile de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatoile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.13. In cazul în care o reprezentanta diplomatica refuza sa acorde viza de intrare, Calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

5.14. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

5.15. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, doar daca sunt acceptate de către Agentie. Nici o cerinta speciala a Călătorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.

VI. MODIFICARI, RENUNTARI, PENALITATI, DELIMITAREA RASPUNDERII

6.1. Calatorul poate inceta contractul privind serviciile de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care calatorul inceteaza contractul serviciile de calatorie, acesta datorează Agentiei penalitati conform ofertei prezentate sau, daca nu este precizat, dupa cum urmeaza: ........................................................................................................ (se personalizeaza in functie de oferta)

6.1.1. In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete/carduri de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor/cardurilor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu de calatorie, atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.

6.1.2. Biletele de avion reprezinta contractul direct intre pasager si compania aeriana si se supune termenelor de anulare si modificare comunicate de compania aeriana. Biletele de avion o data emise suporta penalizare 100% in caz de anulare.Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

6.1.3. Ofertele speciale, tip "Early booking" sau "Inscrieri timpurii" se supun urmatoarelor conditii speciale: - trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard; - orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata duce la pierderea reducerii respective; - penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca furnizorul de servicii le impune Agentiei.

6.2. Prin exceptie de la prevederile p. 6.1, calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii serviciilor de calatorie, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea serviciilor contractate sau transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea Agentiei.

6.3. In cazul in care calatorul care a contractat servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in contract sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalitatilor prevazute la pct. 6.1.

6.4. Penalitati de 100% din pretul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica in urmatoarele cazuri: -atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea; -atunci cand Calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare; -atunci cand Calatorul este întors de la granita Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de Agentie; -atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie;

6.5. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la serviciile de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. in caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.6. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.7. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti, se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.8. Toate sumele mentionate in Capitoul Vi, cu titlu de penalitati, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al serviciilor turistice achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. PRECIZARI PRIVIND SERVICIILE DE CALATORIE UNICE SI ASOCIATE

7.1. Daca, dupa alegerea si efectuarea platii pentru un serviciu unic de calatorie, rezervati servicii unice de calatorie suplimentare pentru calatoria sau vacanta Dvs. prin intermediul Nostru, NU veti beneficia de drepturile care se aplica pachetelor de servicii de calatorie in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, CLICK HOLIDAYS nu va fi raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a acestor serviciilor unice de calatorie individuale. In cazul unor probleme, va rugam sa contactati Furnizorul/Prestatorul relevant.

7.2. Daca rezervati orice servicii unice de calatorie suplimentare in cadrul aceleiasi vizite sau al aceluiasi contact cu CLICK HOLIDAYS, serviciile unice de calatorie vor deveni parte a unui serviciu de calatorie asociat. In acest caz, conform dreptului UE, CLICK HOLIDAYS detine protectie pentru a restitui platile Dvs. catre CLICK HOLIDAYS pentru servicii neprestate din cauza insolventei CLICK HOLIDAYS. Va rugam sa retineti ca acest lucru nu inseamna restituirea in cazul insolventei Furnizorului/Prestatorului de serviciu unic de calatorie relevant.

7.3. Conform OG 2/2018, serviciile unice de calatorie care fac obiectul acestui contract nu beneficiaza de asigurare impotriva insolventei Agentiei de turism.

VIII. ASISTENTA SI RECLAMATII

8.1. Calatorul poate solicita asistenta CLICK HOLIDAYS, folosind unul din urmatoarele mijloace:

a) prin telefon mobil non-stop, la numarul de urgenta afisat pe site-ul agentiei, www.clickholidays.ro;

b) prin telefon/email la Agentia CLICK HOLIDAYS de la care s-au achizitionat serviciile de calatorie (in timpul orelor de program afisate pe site-ul agentiei), conform datelor de contact de la p. 8.2. lit. c) de mai jos.

8.2. Calatorul informeaza fara intarzieri nejustificate Agentia, tinand cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie care face obiectul acestui document. Informarea/Reclamatia se va face de catre calator, folosind unul din urmatoarele mijloace:

a) prin telefon mobil non-stop, la numarul de urgenta afisat pe site-ul agentiei, www.clickholidays.ro;

b) E-mail: info@clickholidays.ro;

c) prin telefon la Agentia CLICK HOLIDAYS de la care s-au achizitionat serviciile de calatorie, conform datelor de contact de mai jos: Telefon: 0370 509 089; Termenul de solutionare a reclamatiei este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii de catre CLICK HOLIDAYS a reclamatiei.

IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXA SI SUNT URMATOARELE:

a) informatiile precontractuale și oferta care contine aceste informatii;

b) voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

c) informare plecare (dupa caz) cu datele de contact ale ghizilor / furnizorilor locali;

d) programul turistic, in functie de tipul de pachet achizitionat;

e) oferta acceptata de către Calator;

f) alte anexe la contract;

g) cataloage/oferte/ pliante sau alte inscrisuri etc. ale Agentiei puse la dispozitia Calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori care il insotesc, dupa caz.

10.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei sau la adresa de e-mail dpo@CLICK HOLIDAYS.ro.

10.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.

10.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.

10.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:

a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi: - citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare; - divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate; - utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;

c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;

e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

10.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

XI. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”)

11.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.

11.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

12.2. Comercializarea serviciilor unice de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.

12.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

12.4. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

12.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.